2BT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 rys_tech-2/2 ŁK 320 prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
  r_matematyka DK 312 matematyka DK 113
2 8:50- 9:35 wf-1/2 SJ @
wf-2/2 #W5 S 4
prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
matematyka DK 312 prak_nadz_ b KG 114 wf-1/2 SJ S_2
wf-2/2 #W5 S_3
3 9:45-10:30 prakt_dokume-1/2 ŁK 315
prakt_dokume-2/2 KG 118
prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
j.polski MK 327 j.polski MK 119 religia WN 121
4 10:45-11:30 organ_rob_bu ŁK 315 prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
organ_rob_bu ŁK 315 j.polski MK 328 godz.wych RC 118
5 11:35-12:20 religia WN 121 prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK @
tech_mur_tyn KG 315 tech_mur_tyn KG 315 podstawy fiz SM 113
6 12:30-13:15 angielski-1/2 JB 222
niemiecki-2/2 RC 118
prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK @
prak_nadz_ b KG 315 tech_mur_tyn KG 315 tech_mur_tyn KG 220
7 13:25-14:10 r_angielski-1/2 JB 222
r_niemiecki-2/2 RC 118
prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
angielski_j2-1/2 IM 317
niemiecki_j2-2/2 RC 118
angielski_j2-1/2 IM 312
niemiecki_j2-2/2 RC 118
 
8 14:15-15:00 rys_tech-1/2 ŁK 320 prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
wf-1/2 SJ S_2 wf-2/2 #W5 S_3  
9 15:05-15:40   prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
     
10 15:45-16:30   prak_mur i t-1/2 ŁK CKP
prak_mur i t-2/2 DK CKP 1
     
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum