2CT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/2 Do S_1
wf-2/2 #WD1 S_2
niemiecki-1/2 wR 318 rosyjski_j2-2/2 #2TR 221   niemiecki-1/2 wR 318
rosyjski_j2-2/2 #2TR 221
2 8:50- 9:35 r_geografia TE 313 matematyka GM 119 matematyka GM 119 j.polski AM 120 proces PI 114
3 9:45-10:30 zaopatr Mj 223 angielski-1/2 DS 317
angielski-2/2 #J3A 113
j.polski AM 120 zaopatr Mj 223 j.polski AM 120
4 10:45-11:30 2012_usługi Mj 223 biologia AS 218 2012_z_j.obc-1/2 DS 317
2012_z_j.obc-2/2 wR 318
proces PI 327 planowa-1/2 PI 327
planowa-2/2 Mj 223
5 11:35-12:20 2012_usługi Mj 223 r_geografia TE 313 planowa-1/2 PI 327
planowa-2/2 Mj 223
2012_usługi Mj 223 planowa-1/2 PI 327
planowa-2/2 Mj 223
6 12:30-13:15 r_matematyka GM 119 przedsięb. PI 121 zaopatr Mj 223 2012_z_j.obc-1/2 DS 317
2012_z_j.obc-2/2 wR 318
r_matematyka GM 119
7 13:25-14:10 historia PD 115 2012_usługi Mj 223 r_geografia TE 313 wf-1/2 Do @
wf-2/2 #WD1 @
religia IS 118
8 14:15-15:00 zaopatr Mj 223 godz.wych Mj 223 religia IS 121 wf-1/2 Do S_2
wf-2/2 #WD1 S 4
 
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-08
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum