2CT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski AM 113 r_geografia TE 313 niemiecki-1/2 MS 314
rosyjski-2/2 #J12 217
wf-1/2 Do S_1 angielski-2/2 #J3 316
2 8:50- 9:35 wf-1/2 Do S_1
wf-2/2 #W5 S 4
j.polski AM 120 j.polski AM 120 niemiecki-1/2 MS 119
rosyjski-2/2 #J12 217
wf-1/2 Do S_1
wf-2/2 #W5 S_3
3 9:45-10:30 godz.wych JB 222 matematyka JJ 225 biologia AB 214 planowa-1/2 PI 320
planowa-2/2 Mj 223
2012_z_j.obc-1/2 MS 114
2012_z_j.obc-2/2 JB 222
4 10:45-11:30 r_matematyka JJ 225 planowa-1/2 PI 320
planowa-2/2 Mj 223
2012_z_j.obc-1/2 MS 120
2012_z_j.obc-2/2 JB 222
planowa-1/2 PI 320
planowa-2/2 Mj 223
r_matematyka JJ 220
5 11:35-12:20 2012_usługi Mj 223 religia WN 114 2012_usługi Mj 223 religia WN 121 r_geografia TE 313
6 12:30-13:15 zaopatr Mj 223 proces PI 115 historia LS 115 matematyka JJ 223 proces PI 320
7 13:25-14:10 r_geografia TE 313 zaopatr Mj 223 2012_usługi Mj 223 zaopatr Mj 223 przedsięb. BO 315
8 14:15-15:00 angielski-2/2 JB 222 zaopatr Mj 223 2012_usługi Mj 223 wf-2/2 #W5 S_3  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum