2ET
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia WN 121 2012_sys ope-2/2 Ry 319 2012_diagnos-1/2 Ry 319
2012_program-2/2 ZD 320
2012_sys ope-1/2 Ry 319 wf-1/3 #W6 S_1
wf-2/3 #W7 @
wf-3/3 SJ S_2
2 8:50- 9:35 2012_sieci-1/2 EO 320
2012_sieci-2/2 KK 213
2012_admin_s-1/2 KK 213
2012_admin_s-2/2 EO 320
2012_program-1/2 ZD 320
2012_diagnos-2/2 Ry 319
2012_diagnos-1/2 Ry 319
2012_witryny-2/2 KK 213
2012_projekt-1/2 Ry 319
2012_urządze-2/2 KK 213
3 9:45-10:30 2012_sieci-1/2 EO 320
2012_sys ope-2/2 Ry 319
2012_admin_s-1/2 KK 213
2012_admin_s-2/2 EO 320
2012_witryny-1/2 KK 213
2012_diagnos-2/2 Ry 319
j.polski PA 328 2012_projekt-1/2 Ry 319
2012_urządze-2/2 KK 213
4 10:45-11:30 godz.wych Ry 319 wf-1/3 #W6 S_1
wf-2/3 #W7 S_3
wf-3/3 SJ S_2
religia WN 314 j_ang_zaw-1/2 WG 121
j_ang_zaw-2/2 DS 317
2012_urządze-1/2 KK 213
2012_projekt-2/2 Ry 319
5 11:35-12:20 matematyka GM 119 r_matematyka GM 119 2012_witryny-1/2 KK 213
2012_diagnos-2/2 Ry 319
2012_diagnos-1/2 Ry 319
2012_witryny-2/2 KK 213
2012_urządze-1/2 KK 213
2012_projekt-2/2 Ry 319
6 12:30-13:15 historia Ks 115 angielski-1/2 #J4 317
angielski-2/2 WG 222
r_matematyka GM 119 przedsięb. PM 312 podstawy fiz SM 113
7 13:25-14:10 niemiecki-1/2 wR 318
rosyjski-2/2 #J13 221
przedsięb. PM 113 wf-1/3 #W6 S_1
wf-2/3 #W7 @
wf-3/3 SJ S_2
r_angielski-1/2 #J7 317
r_angielski-2/2 WG 220
j.polski PA 328
8 14:15-15:00 2012_sys ope-1/2 Ry 319 2012_sieci-2/2 KK 213 rosyjski-2/2 #J13 221 niemiecki-1/2 wR 318 j.polski PA 328
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-25
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum