Niedziela, 21 Kwiecień 2019
Znajdujesz się: Strona Główna/ Oferta
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00
UWAGA ZMIANY!!!

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkami kształcenia na rok 2014/2015. Na nadchodzący rok przygotowaliśmy nowe atrakcyje kierunki w liceum i Technikum. Zmiany jakich dokonaliśmy są wynikiem analizy zmian jakie zaszły na naszym lokalnym rynku pracy. Obecna oferta zawiera najbardziej poszukiwane zawody.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Nauka trwa 3 lata. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenie szkoły oraz świadectwo maturalne. Jest to szkoła dla tych, którzy przekonani są, że chcąkontynuować naukę w szkołach wyższych.

  • Klasa sportowo-rehabilitacyjna

  • Klasa medialno-artystyczna

TECHNIKUM

Nauka w technikum trwa 4 lata i obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  • TECHNIK MECHANIK

  • TECHNIK BUDOWNICTWA

  • TECHNIK LOGISTYK

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

  • TECHNIK INFORMATYK

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  • mechanik - monter maszyn i urządzeń*

  • ślusarz*

  • mechanik pojazdów samochodowych

  • blacharz samochodowy

  • cukiernik

  • piekarz

  • krawiec

  • elektryk

  • monter sieci i urządzeń sanitarnych (hydraulik)

  • monter elektronik

  • murarz - tynkarz

  • betoniarz - zbrojarz

  • dekarz

  • monter konstrukcji budowkanych

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych

  • fryzjer

  • stolarz

  • elektromechanik pojazdów samochodowych

  • zegarmistrz

  • złotnik-jubiler

  • introligator

* zawody nr 1-2 - praktyki w szkolnym CKP, pozostałe zawody - praktyki w zakładach pracy

Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019