Sobota, 20 Październik 2018
Znajdujesz się: Strona Główna/ Projekt UE
f


PROJEKTY UNIJNE


Proszę uczniów klas II, III i IV technikum oraz ich rodzicówo zapoznanie się z informacją dotycząca realizacji Projektu Zawodowcy na start. Zachęcam do udziału w różnych formach wsparcia.

Julia Jakubowska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ZS CKP w Sochaczewie
Zawodowcy na start
Regulamin Projektu i zasady rekrutacji:

Projekt nr RPMA.10.03.01-14-7147/16 pt.: Zawodowcy na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt w ramach Priorytet X Edukacja, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Projekt realizowany w okresie 01.09.2017-31.08.2019r., na podstawie umowy RPMA.10.03.01-14-7147/16.

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie Zawodowcy na start.
  2. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.
  3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.
  4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
  5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
  1. zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  2. umową o dofinansowanie Projektu.
Informacje:
J. Jakubowska- dyrektor szkoły
A. Majcher - wicedyrektor szkoły

Punkt rekrutacyjny: sala013

poniedziałek 8.00 - 9.30
wtorek 8.00 - 8.45
środa 8.00 - 9.30
czwartek 8.00 - 8.45
piątek 8.00 - 9.30

Rozpoczynamy nabór do Projektu już 2 listopada Kończymy rekrutację 13 listopada 2017 r.

Szczegółowy Regulamin Projektu znajdziesz tutaj>>>


Obecnie w naszej szkole realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:


Tytuł projektu: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZS CKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy
Numer i nazwa
Działania:
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zaawodowego

WIĘCEJ INFORMACJI

Prezentacja dotycząca projektu

Drugi projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie skierowany do szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski

Tytuł projektu: Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego
Numer i nazwa
Działania:
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zaawodowego

Ogłoszenie dla nauczycieli

Więcej informacji na stronie Powiatowego Zespółu Edukacji
Projekty już zrealizowane

Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w latach 2004 - 2008.

Tytuł projektu: Pracownie komputerowe dla szkół

W ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół nasza szkoła wyposażyła dwie pracownie komputerowe, w których znalazły się komputery pracujące w systemach Linux (15 stanowisk uczniowskich, 1 stanowisko nauczyciela) oraz Mac OS - komputery firmy Apple (również 15 stanowisk + 1)

Galeria

Dodatkowo, powstały pracownie multimedialne z 4 stanowiskami Linux oraz z 4 stanowiskami Mac. Czytelnia szkolna została wyposażona w 12 stanowisk z komputerami, po 4 stanowiska dla 3 typów szkół jakie tworzą nasz Zespół Szkół. Zarówno pracownie multimedialne jak i czytelnia zostały wyposażone również w skanery, drukarki oraz dostęp do internetuTytuł projektu: Absolwent szkoły zawodowej Powiatu Sochaczewskiego poszukiwanym fachowcem na rynku pracy
Numer i nazwa
Działania:
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zaawodowego


Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski, R. Kamiński
Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2018