Czwartek, 23 Maj 2019
f


Przykładowe arkusze maturalne

Poniżej zamieszczamy link do arkuszy
zamieszczonych na stronie CKE

arkusze

Warto również zapoznać się z informatorami:

Egzamin maturalny

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019