Sobota, 20 Październik 2018
Znajdujesz się: Strona Główna/ Rada rodziców
f

Skład Zarządu Rady Rodziców – rok szkolny 2018/2019

1. Anna Sikora – przewodnicząca
2. Karolina Kobierecka – z-ca przewodniczącej
3. Marta Lipińska-Król – sekretarz
4. Teresa Jamka – członek Zarządu


Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również dobra współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności są rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję informowania rodziców o działalności Rady. Uważamy, że rodzice którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć co Rada Rodziców zamierza z nim zrobić, na co przeznaczyć, komu pomóc i co zakupić.

Uruchomiamy zakładkę na stronie szkoły dotyczącą Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informację. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa, że Rada Rodziców jest potrzebna i należy ją wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane są we właściwy i przemyślany sposób wykorzystywane dla Wszystkich Uczniów Szkoły

Każda złotówka wpłacona przez Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Serdecznie prosimy o aktywne wsparcie, gdyż dzieci i ich rozwój jest najważniejszy i zależy również od Nas.

Warto o tym pamiętać..


Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły lub na nr konta Rady Rodziców:

27 9283 0006 0000 0127 2000 0010

W tytule przelewu proszę umieścić:
imię i nazwisko dziecka, klasę

Dane do przelewu:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. J. Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew


Rada Rodziców z dobrowolnych składek finansuje w szczególności:

 • delegacje uczniów wyjeżdżających na zawody sportowe;
 • płatne konkursy i olimpiady przedmiotowe;
 • nagrody książkowe za osiągnięcia dydaktyczne, sportowe;
 • nagrody rzeczowe, np. albumy, dyplomy, artykuły papiernicze, itp.;
 • przedstawienia teatralne, spektakle wynikające z programu nauczania;
 • pomoc socjalną dla uczniów znajdujących się w wyjątkowo trudnej udokumentowanej sytuacji materialnej;
 • drobne doraźne i bieżące remonty w szkole;
 • wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.


Wydatki finansowane z konta Rady Rodziców od początku roku szkolnego 2014/2015

 • Bluzy dla czirliderek
 • Suszarki do rąk (łazienki uczniowskie)
 • Sprzęt sportowy (sala w-f)
 • Ławki korytarzowe
 • Przewóz młodzieży na zawody sportowe
 • Naprawa pokrycia dachowego
 • Delegacje dla uczniów i inne drobne wydatki
Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski, R. Kamiński
Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2018