Poniedziałek, 19 Luty 2018
f


W dniu 16.10.2017 r. ukontytuował się nowy Samorząd Uczniowski w następującym składzie:

 
Przewodnicząca: - Anita Znamirowska kl. IIICT

Zastępca - Hubert Żakowski kl. IIIAT

Protokolant - Paulina Szyprowska kl. IICT

Kronikarz - Edyta Przyłoga kl. IIAL

Fotograf - Jakub Raczkowski kl. IICT


Grupa reprezentacyjna:

Michał Chaber kl. IISZ

Michał Kaliński kl. IICT

Grupa wolontariatu:

Patrycja Ogrodowska kl. IBT

Lidia Rożniata kl. IBTProjekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: M. Maciąg, P. Dałek, M. Szydłowski
Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska, K. Rymarz
Zespół Szkół CKP @2017