Czwartek, 23 Maj 2019
f

Skład Zarządu Rady Rodziców – rok szkolny 2018/2019

1. Anna Sikora – przewodnicząca
2. Karolina Kobierecka – z-ca przewodniczącej
3. Marta Lipińska-Król – sekretarz
4. Teresa Jamka – członek ZarząduPodstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również dobra współpraca z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców. Głównym "sponsorem" tej działalności są rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

Aby zachęcić Państwa do wpłat na Radę Rodziców rozpoczynamy akcję informowania rodziców o działalności Rady. Uważamy, że rodzice którzy wpłacają pieniądze muszą wiedzieć co Rada Rodziców zamierza z nim zrobić, na co przeznaczyć, komu pomóc i co zakupić.

Uruchomiamy zakładkę na stronie szkoły dotyczącą Rady Rodziców, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wszystkie informację. Zamierzamy przeprowadzić takie działania, które upewnią Państwa, że Rada Rodziców jest potrzebna i należy ją wspierać finansowo, a pieniądze wpłacane są we właściwy i przemyślany sposób wykorzystywane dla Wszystkich Uczniów Szkoły

Każda złotówka wpłacona przez Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

Serdecznie prosimy o aktywne wsparcie, gdyż dzieci i ich rozwój jest najważniejszy i zależy również od Nas.

Warto o tym pamiętać..
Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019