Niedziela, 21 Kwiecień 2019
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00OFERTA DLA GIMNAZJALISTY (4-LETNIE) I ÓSMOKLASISTY (5-LETNIE)

TECHNIK BUDOWNICTWAZawód wielu możliwości...


Budownictwo to branża dająca bardzo wiele możliwości. Nasi uczniowie nabywają różnorodne umiejętności, w których znakomicie mogą realizować się nie tylko chłopcy, ale też dziewczyny o zainteresowaniach technicznych.

Projektowanie i kreślenie rysunków architektoniczno-budowlanychWykonywanie rysunków w programie komputerowym AutoCADMurowanie oraz tynkowanieKosztorysowanie przy pomocy programów komputerowychWykonywanie pomiarów geodezyjnych
Organizowanie, kontrolowanie i nadzór robót budowlanych
Będąc technikiem budownictwa możesz zdobyć uprawnienia budowlane, które pozwalają pełnić funkcję kierownika budowy.
Mamy już kilkunastoletnie doświadczenie w kształceniu techników budownictwa. Wysoki poziom nauczania potwierdza bardzo dobra zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.Nasi uczniowie odnoszą sukcesy na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.Absolwenci naszego technikum budowlanego są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki na studiach, w szczególności na kierunkach: budownictwo, geodezja, architektura, inżynieria środowiska, czy gospodarka przestrzenna. Ponadto dzięki tytułowi technika mają ułatwiony start w karierze zawodowej. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:
  • przedsiębiorstwach budowlanych
  • biurach projektowych
  • biurach kosztorysowych
  • obrocie materiałami budowlanymi
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej
  • spółdzielniach mieszkaniowych
  • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych
  • pracowniach konserwacji zabytków
  • wytwórniach prefabrykatów budowlanych
  • założonej przez siebie firmie budowlanej

Współpracujemy z wieloma firmami z branży budowlanej, które organizują dla naszych uczniów praktyczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje. Na koniec takich zajęć wszyscy uczniowie uzyskują certyfikaty potwierdzające pozytywne ukończenie szkolenia, które po ukończeniu szkoły wzbogacają ich CV.„Osiemdziesiątka” współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami budowlanymi, biurami projektowymi oraz urzędami, w których nasi uczniowie mogą odbywać praktykę zawodową.


Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019