Niedziela, 21 Kwiecień 2019
Znajdujesz się: Strona Główna/ tech. elektryk
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00OFERTA DLA GIMNAZJALISTY (4-LETNIE) I ÓSMOKLASISTY (5-LETNIE)

TECHNIK ELEKTRYK


Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach
i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.
Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też
świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;
  • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
  • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;
  • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
  • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;
  • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
  • udział w pracach zespołów projektowych;
  • posługiwanie się techniką komputerową;

Przedmioty zawodowe:

Elektrotechnika i elektronika, maszyny elektryczne, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne,
użytkowanie instalacji elektrycznych, obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych, pomiary elektryczne
i elektroniczne, montaż uruchomienie i konserwacja instalacji elektrycznych, montaż uruchomienie
i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych, eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacje w zawodzie (4-letnie technikum):

ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


ELE.03 – Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Kwalifikacje w zawodzie (5-letnie technikum):

ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


ELE.03 – Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019