Niedziela, 21 Kwiecień 2019
Znajdujesz się: Strona Główna/ tech. mechanik
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00OFERTA DLA GIMNAZJALISTY (4-LETNIE) I ÓSMOKLASISTY (5-LETNIE)

TECHNIK MECHANIK


Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat (również w ZS CKP) w zakresie mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa,
eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń oraz komputerowe wspomaganie rysowania.

Gdzie możesz pracować?

Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzeń technicznych.

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji
i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż,
w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn.

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń
  • obsługiwania maszyn i urządzeń
  • organizowania procesu produkcji

Szkoła współpracuje w zakresie kształcenia z wieloma lokalnymi pracodawcami: MFO, Sarens Polska, Kilen, Energop, Lotams Warszawa, WZTiM Jawczyce (współpraca, umowy patronackie).

Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019