Niedziela, 21 Kwiecień 2019
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00OFERTA DLA GIMNAZJALISTY (4-LETNIE) I ÓSMOKLASISTY (5-LETNIE)

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH


Przeprowadza naprawy, przeglądy i konserwacje stacjonarnych i mobilnych urządzeń dźwigowych,
wykorzystując instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne, narzędzia, przyrządy diagnostyczne.

Na czym polega praca?

 • planuje i wykonuje czynności kontrolne, przeglądy techniczne i ocenia stan techniczny urządzeń dźwigowych;
 • wykonuje naprawy bieżące średnich i głównych maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • konserwuje i zabezpiecza antykorozyjnie maszyny i urządzenia dźwigowe oraz wymienia płyny eksploatacyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego;
 • reguluje zespoły sterownicze urządzeń dźwigowych;
 • sporządza dokumentacje techniczną wykonywanych napraw;
 • sprawdza poprawności działania maszyn i urządzeń dźwigowych;
 • przestrzega zasady bhp i ppoż.
 • rozlicza wykonanie usług

Gdzie możesz pracować?

 • na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego
 • w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych
 • w zakładach naprawczych urządzeń dźwigowych
 • w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych
 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie urządzeń dźwigowych

Kształcenie zawodowe opiera się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki.

Technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać swoją wiedzę egzaminem z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • kwalifikacja EE.13 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
 • kwalifikacja EE.14 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych


Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019