Poniedziałek, 17 Grudzień 2018
Znajdujesz się: Strona Główna/
f


Projekt Zawodowcy na start w ZS CKP
2017-12-12
Dodane: M. Szczepańska
Wsparcie w ramach projektu organizowane jest również w celu zastosowania oraz pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, a także w przyszłej pracy zawodowej, zapewnienia pomocy uczniom/uczennicom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz w efektywnym poszukiwaniu pracy. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu wyposażenie uczniów/uczennic w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje praktyczne jak i teoretyczne zawodowe, stanowiące odpowiedź na zgłoszone zapotrzebowanie kompetencyjne pracodawców. Zrealizowane działania przewidziane w ramach projektu, spowodują uatrakcyjnienie absolwentów jako przyszłych pracowników, zwiększając ich szansę na rynku pracy, tym samym wzmocnią ich zdolność zatrudnieniową.
Do udziału w projekcie, w wyniku przeprowadzonego I i II etapu rekrutacji, zakwalifikowanych zostało w zawodzie technik informatyk 38 uczniów i 3 uczennice, w zawodzie technik logistyk 24 uczniów i 16 uczennic, w zawodzie technik budownictwa 15 uczniów i 5 uczennic, w zawodzie technik mechanik 17 uczniów i 1 uczennica, w zawodzie technik obsługi turystycznej 12 uczennic. 21 osób pozostaje na liście rezerwowej, ale ponieważ są to uczniowie/uczennice z klas drugich i trzecich, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dołączą do projektu w przyszłym roku szkolnym, zajmując miejsca zwolnione przez tegorocznych maturzystów.
Uczestnicy projektu wezmą udział zajęciach doskonalących umiejętności zawodowe i stażach zawodowych w przedsiębiorstwach na terenie województwa mazowieckiego. Część zajęć przypisana jest do konkretnych zawodów, kilka jest wspólnych dla wszystkich uczestników.
Technicy mechanicy odbędą: kurs spawania metodą 111 (15 osób), zajęcia z programowania metodą CNC (12), zajęcia CAD dla mechaników (10) i zajęcia warsztaty/laboratoria na uczelni wyższej z robotyki (15). Technicy budownictwa będą uczestniczyli w zajęciach z prawa budowlanego (20), w szkoleniu Wycena nieruchomości (12), w zajęciach CAD dla budowlańców (20).
Technicy logistycy wezmą udział w zajęciach z programów logistycznych (24), ukończą kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli (24), odbędą zajęcia warsztaty/laboratoria na uczelni wyższej z logistyki (21). Technicy obsługi turystycznej poznają na zajęciach z obsługi turystycznej system TOM (10) i system BLUE VENDO (10), będą uczestniczyli w zajęciach warsztaty/laboratoria na uczelni wyższej na wydziale turystyki (12).
Technicy informatycy wezmą udział w zajęciach z grafiki komputerowej (24), w zajęciach z programowania baz danych (24) i w zajęciach z programowania C++ (24) oraz w zajęciach warsztaty/laboratoria na uczelni wyższej z informatyki (30), a także z robotyki (20).
Uczniowie/uczennice ze wszystkich zawodów będą uczestniczyć, zgodnie ze swoimi preferencjami, w warsztatach biznesowych: Inteligencja emocjonalna w praktyce ? komunikatywności i praca w grupie (w sumie 34 osoby), Postaw na talenty kreatywność i innowacyjność (37), Zarządzanie czasem i odporność na stres (37), Budowa i zarządzanie zespołem praca zespołu (36) oraz w warsztatach wprowadzających do Inteligentnej Specjalizacji Inteligentne systemy zarządzania (44). W ramach projektu przewidziane są również wyjazdy na targi branżowe dla techników budownictwa (15), techników logistyków (15), techników informatyków (15) i techników mechaników (15) oraz wyjazd na Targi Turystyczne PTAK RASZYN (10 uczestników). Po 12 uczniów/uczennic z zawodów technik informatyk, technik logistyk, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej i 7 z zawodu technik mechanik wezmą udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego w formie warsztatów. Staże zawodowe odbędzie 88 uczestników/uczestniczek projektu. Największą grupę stażystów stanowią informatycy 36 osób, logistycy 20, budowlańcy 14, mechanicy 11 i obsługa turystyczna 7.
Co istotne, w ramach programu doposażone zostaną też pracownie przedmiotowe w szkole w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt i narzędzia.
Realizowany projekt wpłynie na pewno na efektywność kształcenia w ZS CKP. Oferta edukacyjna poszerzona o dodatkowe zajęcia, warsztaty i kursy przygotuje lepiej młodzież do pracy w wybranym zawodzie i ułatwi start w przyszłość.
Pierwsze zajęcia dla wszystkich zawodów rozpoczną się w styczniu 2018 roku.Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler
Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska, K. Rymarz
Zespół Szkół CKP @2017