Piątek, 19 Październik 2018
Znajdujesz się: Strona Główna/
f


Osiemdziesiątka pozyskuje nowego partnera
2018-03-07
Dodane: M. Sz.
Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów zostało utworzone w roku 2003 przez przedstawicieli firm: OTIS Sp. z o.o, KONE Sp. z o.o, Thyssen Lift Service Sp. z o.o, i Schindler Polska Sp. z o.o. Jest członkiem European Lift Association. Z jego inicjatywy w roku 2014 został utworzony i wprowadzony na listę Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawód technik urządzeń dźwigowych. Pierwszy nabór do tego zawodu w ZS CKP odbył się w roku szkolnym 2016/2017. Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń dźwigowych będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych - dźwigów osobowych i towarowych z napędem elektrycznym i hydraulicznym, dźwigów budowlanych i towarowych małych, urządzeń dla osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych. Technicy urządzeń dźwigowych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z montażem urządzeń dźwigowych oraz utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania urządzeń dźwigowych. Porozumienie pomiędzy ZS CKP i nowym partnerem będzie skutkowało pogłębieniem wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnej techniki dźwigowej. Patronat zakłada wsparcie uczniów kształcących się w zawodzie technik urządzeń dźwigowych w zakresie przygotowania do egzaminów z kwalifikacji E.28 (Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych) i E.29 (Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych) poprzez udostępnienie materiałów i pomocy dydaktycznych, uczestniczenie uczniów w projektach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenie, pomoc w nawiązywaniu przez szkołę współpracy z podmiotami branży dźwigowej oraz podejmowanie działań promocyjnych i okolicznościowych skierowanych do środowiska zewnętrznego. Wspólne podjęte działania przyczynią się do tego, że absolwenci ZS CKP będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na dalsze kontynuowanie edukacji lub skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy.Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
Administrator Web & DBMS: P. Chlebowski, R. Kamiński
Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2018