Niedziela, 21 Kwiecień 2019
Znajdujesz się: Strona Główna/
f

ZAPRASZAMY NA
DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE
24 kwietnia 2019
godzina 14:00Kwalifikacje w Garbolewskim
Dodane: Admin
2019-01-24
9 stycznia 2019 roku rozpoczął się kolejny egzaminacyjny maraton w ZS CKP. Potrwa on do 12 lutego. Jesteśmy więc w trakcie sesji egzaminacyjnej, a ponieważ trwa ona także w innych szkołach, nie możemy opisać konkretnych zadań egzaminacyjnych, które rozwiązywali, do tej pory, zdający. W tej sesji z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie mierzą się głównie uczniowie czwartych klas technikum, którzy dzięki kolejnym zdanym kwalifikacjom otrzymują, kończąc szkołę, tytuł zawodowy, oraz ci, którzy chcą poprawić swoje wyniki z sesji letniej, a także elektrycy ze Szkoły Branżowej I Stopnia.

Dla niewtajemniczonych w procedury przeprowadzania egzaminu kilka przydatnych informacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ?formą oceny poziomu opanowania ?przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ?jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ?zawodzie. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w technikum 1 września 2017 roku (lub później), niezależnie od wybranego zawodu, będą mieć do zdania 2 kwalifikacje. Obecni uczniowie klas trzecich i czwartych technikum mają 2 lub 3 kwalifikacje. Zdanie wszystkich kwalifikacji, przewidzianych dla danego zawodu, jest podstawą otrzymania dyplomu i tytułu technika. Egzamin składa się z części pisemnej i części praktycznej.? Część pisemna trwa 60 minut i ma formę testu składającego się z 40 ??zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ??jest prawidłowa. ?Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ?egzaminacyjnych lub przy komputerze. Część praktyczna trwa, w zależności od zawodu, nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ??przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ??zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ??egzaminacyjnym. Żeby zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy uzyskać z części pisemnej przynajmniej 50%, a z części praktycznej nie mniej niż 75%.

W obecnym roku przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest dla szkoły dużym wyzwaniem organizacyjnym, bo przecież, niezależnie od niego, odbywają się zajęcia lekcyjne dla pozostałych uczniów. A w tej sesji egzaminacyjnej, część pisemna obejmowała 8 kwalifikacji, sprawdzających wiedzę 103 przyszłych techników mechaników, budownictwa, logistyków, informatyków i obsługi turystycznej, zaś część praktyczna była już przeprowadzona z 9 kwalifikacji dla 124 uczniów. 12 lutego odbędą się egzaminy z 2 kwalifikacji, do których przystąpi 9 informatyków. Elektrycy ze Szkoły Branżowej I Stopnia część praktyczną swojego egzaminu zdają w Warszawie w Ośrodku Egzaminacyjnym.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych ze spokojem oczekują na wyniki swoich podopiecznych i mają nadzieję, że będą, co najmniej tak dobre, jak wyniki z sesji letniej w czerwcu 2018 roku. A te przedstawiały się następująco:

Technik mechanik
M.17. (Montaż i obsługa maszyn i urządzeń) - cześć pisemna - 88,24%, cześć praktyczna - 100%, zdawalność egzaminu - 88,24% (w województwie mazowieckim - 80%)

Technik budownictwa
B.33. (Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych) - cześć pisemna - 100%, cześć praktyczna - 100%, zdawalność egzaminu - 100% (w województwie mazowieckim - 78%)

Technik logistyk
A.30. (Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania) - cześć pisemna - 100%, cześć praktyczna - 69,23%, zdawalność egzaminu - 69,23% (w województwie mazowieckim - 72%)

A. 31. (Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych) - cześć pisemna - 100%, cześć praktyczna - 89,47%, zdawalność egzaminu - 89,47% (w województwie mazowieckim - 81%)

Technik informatyk
E.12. (montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych) - cześć pisemna - 92,1%, cześć praktyczna - 91,2%, zdawalność egzaminu - 84,6% (w województwie mazowieckim - 76%)

E.13. (projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) - cześć pisemna - 88,88%, cześć praktyczna - 50 %, zdawalność egzaminu - 50% (w województwie mazowieckim - 65%)

Technik obsługi turystycznej
T.13. (planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych) - cześć pisemna 100%, cześć praktyczna 66,66%, zdawalność egzaminu 66,66% (w województwie mazowieckim - 66%)

Z powyższego zestawienia widać, że uczniowie Garbolewskiego na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wypadają bardzo dobrze i osiągają z prawie wszystkich kwalifikacji wyższą zdawalność niż średnia dla województwa mazowieckiego.


M.Sz.Projekt i implementacja strony: A. Adamczyk
Administrator Web & DBMS: A. Urbaniak, K. Gensler,
P. Chlebowski, R. Kamiński, M. Janiak, R. Kozłowski

Pod kierunkiem nauczycieli: K. Kocimska
Zespół Szkół CKP @2019